HOSTING

Shared Web Hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Advand Hosting

216.000đ/tháng
 •  Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 6
 •  MSSQL 2012 : 6
 •  Domains : 3
 •  Subdomain : Unlimited
 •  Alias/Park Domain : Unlimited
 •  Email POP3/webmail : Unlimited

Multiple Hosting

116.000đ/tháng
 •  Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 4
 •  MSSQL 2012 : 4
 •  Domains : 2
 •  Subdomain : Unlimited
 •  Alias/Park Domain : Unlimited
 •  Email POP3/webmail : Unlimited

Single Hosting

86.000đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 3
 •  MSSQL 2012 : 3
 •  Domains : 2
 •  Subdomain : Unlimited
 •  Alias/Park Domain : Unlimited
 •  Email POP3/webmail : Unlimited

Dịch vụ bổ sung

Ưu điểm nổi bật

Dễ dàng sử dụng bởi vì luôn luôn có cPanel. Mọi người đều có thể sử dụng nó sau vài giờ hoặc thực hành luôn.

Khách hàng được hỗ trợ bởi các kỹ thuật viên trong trường hợp có lỗi xảy ra.

Có thể cài đặt nhiều trang web vào một gói Shared host.

Có phần mềm cần thiết hỗ trợ bạn cài đặt WordPress. Bạn chỉ cần mua shared host, sau đó cài đặt mã nguồn WordPress.

Tốc độ ổn định khi bạn mua tại các nhà cung cấp có uy tín.